JSadakhata used JsAvroPhonetic parser. Which follows Avro keymap.
avro keymap

JSadakhata JavaScript Implementation of sadakhata